The London School - The Cambridge Way

Đảm bảo KET – PET & IELTS 6.5 – 9.0

dam-bao-2
Chương trình đảm bảo kết quả đầu ra

dam-bao-bang-1

Dành cho Học viên 6-11 tuổi (học từ Super Kids 01): tổng thời gian học là 300 tuần bao gồm

Chương trình Super Kids: 12 levels & 3 lớp luyện thi Starters, Movers, Flyers, mỗi level 12 tuần, tổng cộng 180 tuần

Chương trình Super Teens: 6 levels & 4 lớp luyện thi KET AB & PET AB, mỗi level 12 tuần, tổng cộng 120 tuần

Dành cho Học Viên 12-13 tuổi (học từ Super Teens 01): tổng thời gian học là 168 tuần bao gồm

Chương trình Super Teens: 10 levels & 4 lớp luyện thi KETAB & PETAB, mỗi level 12 tuần, tổng cộng 168 tuần

Dành cho Học viên transfer từ Level 9 của SY (học từ Level 10 Super Teens): tổng thời gian học là 72 tuần bao gồm

Chương trình Super Teens: 4 levels & 2 lớp luyện thi PETAB, mỗi level 12 tuần, tổng cộng 72 tuần

Đặt hẹn tư vấn

  Vui lòng điền các thông tin bên dưới. Chúng tôi sẽ liên hệ lại trong thời gian sớm nhất.

  Họ tên*

  Email*

  Điện thoại*

  Cơ sở*

  Nội dung

  Các khóa học