The London School - The Cambridge Way

+ Tất cả học viên của Anh ngữ Luân Đôn 100% Giáo viên Bản ngữ (The London School 100% Native Teachers) sẽ phải đạt trên 70% số điểm của kỳ thi cuối khóa.

Anh ngữ Luân Đôn 100% Giáo viên Bản ngữ đào tạo theo tiêu chuẩn của Đại học Cambridge, vì vậy tất cả học viên tại Luân Đôn sẽ được hoàn thiện cả 4 kỹ năng Anh ngữ: nghe, nói, đọc, viết và có đủ kiến thức cũng như kỹ năng để lấy được các loại bằng cấp quốc tế như: Starters, Movers, Flyers, KET, PET, FCE, IELTS.

Anh ngữ Luân Đôn 100% Giáo viên Bản ngữ luôn chú trọng việc phát huy tối đa khả năng chủ động và hoàn thiện các kỹ năng Anh ngữ cho học viên trong quá trình học tập. Đào tạo học viên là người có kiến thức, năng lực và kỹ năng Anh văn để đáp ứng được những nhu cầu của xã hội như: xin việc ở công ty nước ngoài, du học hoặc lấy được các loại bằng cấp quốc tế…