THE LONDON SCHOOL - THE CAMBRIDGE WAY

Cuộc Thi Ảnh Đẹp "Summer Thrill On Safari" - Anh Ngữ Luân Đôn - 100% Giáo Viên Bản Ngữ

12 Th7
Header-Binh-chon


Giải thưởng:
– 1 giải nhất (do BTC bình chọn) : 1.000.000vnd
– 3 giải ảnh được yêu thích nhất (bình chọn qua website)
+ Giải I : 1.000.000vnd
+ Giải II : 800.000vnd
+ Giải III : 500.000vnd

Thời gian bình chọn: link bình chọn sẽ đóng sau 8:00PM ngày 20/07/2022

Bấm vào link sau để tham gia bình chọn: https://forms.gle/eiHgBucm9h2ZLEwP6