Anh ngữ Luân Đôn 100% Giáo Viên Bản Ngữ - ĐẢM BẢO KET-PET& IELTS 6.5-9.0
Flyer-Lop-DL-Finalanh-ngu-luan-don-the-london-school-ho-chi-minh-4100gvbanngu170602-file-in-BANG-RON-CT-DAM-BAO-KET-QUA-LD

MỌI THẮC MẮC VỀ CHƯƠNG TRÌNH HỌC VUI LÒNG LIÊN HỆ HOTLINE: 028.6272.1357

ĐẢM BẢO KET-PET& IELTS 6.5-9.0

Ø  Dành cho Học viên 5-6 tuổi ( học từ LK01): tổng thời gian học là 300 tuần bao gồm

·         Chương trình LK: 12 levels & 3 lớp luyện thi Starters, Movers, Flyers, mỗi level 12 tuần, tổng cộng 180 tuần

·         Chương trình LT: 6 levels & 4 lớp luyện thi KETAB & PETAB, mỗi level 12 tuần, tổng cộng 120 tuần

Ø  Dành cho Học Viên 12-13 tuổi (học từ LT01): tổng thời gian học là 168 tuần bao gồm

·         Chương trình LT: 10 levels & 4 lớp luyện thi KETAB & PETAB, mỗi level 12 tuần, tổng cộng 168 tuần

Ø  Dành cho Học viên transfer từ Level 9 của SY ( học từ KETA): tổng thời gian học là 96 tuần bao gồm

·         Chương trình LT: 4 levels & 4 lớp luyện thi KETAB & PETAB, mỗi level 12 tuần, tổng cộng 96 tuần

Ø  Dành cho Học viên là Sinh Viên, người lớn : tổng thời gian học là 144 tuần bao gồm

·         Chương trình LA: 12 levels, mỗi level 12 tuần, tổng cộng 144 tuần

 

 Ø  Dành cho Học Viên học từ LK01 (5-6 tuổi)tổng thời gian học là 468 tuần bao gồm

·         Chương trình LK: 12 levels & 3 lớp luyện thi Starters, Movers, Flyers, mỗi level 12 tuần, tổng cộng 180 tuần

·         Chương trình LT: 10 levels & 4 lớp  luyện thi KETAB & PETAB, mỗi level 12 tuần, tổng cộng 168 tuần

·         Chương trình IELTS: 10 levels, mỗi level 12 tuần, tổng cộng 120 tuần

Ø  Dành cho Học Viên Học từ LT01 (12-13 tuổi): tổng thời gian học là 336 tuần bao gồm

·         Chương trình LT: 14 levels & 4 l lớp luyện thi KETAB & PETAB, mỗi Level 12 tuần, tổng cộng 216 tuần

·         Chương trình IELTS: 10 levels, mỗi level 12 tuần, tổng cộng 120 tuần

Ø  Dành cho SV & người lớn ( Học từ LA01): tổng thời gian học là 264 tuần bao gồm

·         Chương trình LA: 12 levels, mỗi Level 12 tuần, tổng cộng 144 tuần

·         Chương trình IELTS: 10 levels, mỗi level 12 tuần, tổng cộng 120 tuần

Ø  Dành cho Học viên transfer từ Level 9 của SY ( Học từ KETA): tổng thời gian học là 264 tuần bao gồm

·         Chương trình LT: 8 levels & 4 lớp luyện thi KETAB & PETAB, mỗi level 12 tuần, tổng cộng 144 tuần

·         Chương trình IELTS: 10 levels, mỗi level 12 tuần, tổng cộng 120 tuần

 

Liên kết Website 


Copyright © 2012 Anh Ngữ Luân Đôn - The London School