Anh ngữ Luân Đôn 100% Giáo Viên Bản Ngữ - Bảng Quy Đổi Năng Lực

MỌI THẮC MẮC VỀ CHƯƠNG TRÌNH HỌC VUI LÒNG LIÊN HỆ HOTLINE: 028.6272.1357

Bảng quy đổi năng lực Ngoại Ngữ

BẢNG QUY ĐỔI KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ
(THEO CÔNG VĂN SỐ 1019 BAN HÀNH NGÀY 12/04/2016 CỦA SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TPHCM)
ĐỐI VỚI BẬC TIỂU HỌC     
Lớp Khung năng lực Ngoại Ngữ 6 bậc của bộ GD&DT/ Khung CEFR Bài thi Cambridge YLE (Khiên)  Ghi chú
1      
2 A0 Starters-10 Khiên  
3 A0- A1    
4 A1- A2 Movers-10 Khiên  
5 A2  Flyers-10 Khiên  
ĐỐI VỚI BẬC TRUNG HỌC CƠ SỞ    
Lớp Khung năng lực Ngoại Ngữ 6 bậc của bộ GD&DT/ Khung CEFR Bài thi Ket
(điểm)
Bài thi Pet
(điểm)
6 A2+    
7 A2++ 120  
8 < B1    
9 B1   140
ĐỐI VỚI BẬC TRUNG HỌC  PHỔ THÔNG    
Lớp Khung năng lực Ngoại Ngữ 6 bậc của bộ GD&DT/ Khung CEFR Bài thi FCE
(điểm) 
Bài thi IELTS
(điểm) 
10 B1 +   4.0
11 < B2 160 4.0
12 B2   4.0
Lưu ý: Bộ Giáo Dục và Đào Tạo thực hiện miễn thi môn Tiếng Anh với kết quả là 10 điểm trong việc xét công nhận tốt nghiệp THPT cho các thí sinh đạt IELTS (4.0)

Copyright © 2012 Anh Ngữ Luân Đôn - The London School