THE LONDON SCHOOL - THE CAMBRIDGE WAY

Bảng quy đổi năng lực Ngoại Ngữ

BẢNG QUY ĐỔI KHUNG NĂNG LỰC NGOẠI NGỮ 
(THEO CÔNG VĂN SỐ 1019 BAN HÀNH NGÀY 12/04/2016 CỦA SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO TPHCM)
ĐỐI VỚI BẬC TIỂU HỌC 
LớpKhung năng lực Ngoại Ngữ 6 bậc của bộ GD&DT/ Khung CEFRBài thi Cambridge YLE (Khiên)Ghi chú
1
2A0Starters-10 Khiên
3A0- A1
4A1- A2Movers-10 Khiên
5A2Flyers-10 Khiên
ĐỐI VỚI BẬC TRUNG HỌC CƠ SỞ
LớpKhung năng lực Ngoại Ngữ 6 bậc của bộ GD&DT/ Khung CEFRBài thi Ket
(điểm)
Bài thi Pet
(điểm)
6A2+
7A2++120
8< B1
9B1140
ĐỐI VỚI BẬC TRUNG HỌC  PHỔ THÔNG
LớpKhung năng lực Ngoại Ngữ 6 bậc của bộ GD&DT/ Khung CEFRBài thi FCE
(điểm)
Bài thi IELTS
(điểm)
10B1 +4.0
11< B21604.0
12B24.0
Lưu ý: Bộ Giáo Dục và Đào Tạo thực hiện miễn thi môn Tiếng Anh với kết quả là 10 điểm trong việc xét công nhận tốt nghiệp THPT cho các thí sinh đạt IELTS (4.0)